Đón nhận Tác phẩm có ý tưởng, giàu tính sáng tạo Chúc mừng Sinh nhật RTI 90 tuổi

Giải bình chọn chia sẻ nhiều nhất trên Facebook

  • Người dự thi upload tác phẩm lên Facebook, và ghi chú # Rti90, nếu chưa ghi chú thì không được đưa vào danh sách thi đua.
  • Từ lúc upload lên Facebook thì có thể bắt đầu tính số lượt người xem, tổng kết số lượt người xem đến hết 10 giờ sáng thứ Hai ngày 16/7, và con số sau đó không tính.
  • Nếu số lượt người nhấn Like đạt 200 lượt người, và số lượng người nhấn Like ở 5 hạng đầu, thì Chủ sở hữu trang web sẽ được tặng phẩm.